konektory.czbreadcrumb separatorZGT Niezawodne złącza do stref zagrożonych wybuchem

ZGT konektor 3D axial   ZGT konektor rysunek

Złącza wtyczkowe teletechniczne typ ZGT

Złącza wtyczkowe teletechniczne typ ZGT przeznaczone są do łączenia i rozłączania obwodów elektrycznych zwłaszcza w metanometrii oraz w górniczych dołowych urządzeniach teletechnicznych iskrobezpiecznych, spełniających wymagania norm PN-84/E-08107 i PN-83/E-08110 oraz warunków technicznych WT-89/MPM-13-35112. Mogą także znaleźć zastosowanie przy zagrożeniach wybuchu od środków chemicznych, w przemyśle chemicznym lub innych podobnych zastosowaniach.


Przegląd złącz