konektory.czbreadcrumb separatorO firměbreadcrumb separatorCíle managmentu

Politika společnosti TENEO

Společnost Teneo 3000 s.r.o. se zavazuje ke stálému zlepšování a zdokonalování systému managementu jakosti a systému environmentálního managementu firmy a realizaci preventivních a nápravných opatření k eliminaci nebo omezení dopadů environmentálních aspektů provozu společnosti a stálému zlepšování integrovaného systému řízení jakosti a environmentu.

Dále se zavazuje k dodržování všech požadavků, které pro ni plynou z platné legislativy nejen České republiky, ale i Evropské unie a dalších zemí, na jejichž území společnost podniká nebo s nimiž obchoduje. Z tohoto důvodu společnost využívá systém řízení v souladu s požadavky mezinárodních norem ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005.

Uvědomujeme si význam všech svých zaměstnanců pro úspěšnou činnost společnosti a také z tohoto důvodu zabezpečujeme rekvalifikaci a další odborný růst zaměstnanců.

Dlouhodobé záměry společnosti

Pro následující období přijalo vedení společnosti závazek na zlepšování služeb pro stávající převažující zákazníky. V oblasti ochrany životního prostředí je záměrem společnosti snižovat jeho zátěž nežádoucími vedlejšími produkty vznikajícími provozem společnosti. Pro splnění této strategické politiky si společnost vytýčila následující záměry:

  • Zvýšit spolehlivost při při dodávání produktů
  • Snižovat zátěž životního prostředí
  • Zlepšovat pracovní podmínky zaměstnanců

Cíle společnosti pro rok 2016 / 2019

a) Zvýšení jakosti dodávek produktů

1. Snížit množství zákaznických reklamací na max. 10/rok

Č Úkoly Termín Stav
1 Zavedení nových termosetových hmot pro izolátory konektorů 31.12.2016 Hotovo
2 Zavedení testovacích zařízení pro zapojení kabelových svazků 30.12.2017 V procesu
 

2. Snížení interní zmetkovitosti pod 0,3% z ročního obratu

Č Cíle a úkoly Termín Stav
1 Zavedení nového systému pro identifikaci odvádění operací 31.12.2016 Hotovo
2 Zavedení systému KAIZEN pro spoluúčast zaměstnanců na zlepšování procesů 31.12.2018 V procesu
3 Implementace nového systému Knihovny technické dokumentace  30.6.2019 V procesu 

3. Zvýšení spolehlivosti produktů zavedením nových procesů

Č Cíle a úkoly Termín Stav
1 Zavedení jednotné CAM technologie pro všechny obráběcí pracoviště 30.6.2019 V procesu
2 Zavedení krimpovací technologie pro výrobu svazků 31.12.2016 Hotovo
3 Zavedení CNC technologie pro dělení tyčového materiálu 31.12.2016 Hotovo
4 Zavedení systému pro management nástrojů 30.6.2019 V procesu
 

4. Zrychlení a zkvalitnění procesu komunikace se zákazníky

Č Cíle a úkoly Termín Stav
1 Zavedení nového procesu systému pro zpracování poptávek 31.12.2018 V procesu
2 Zavedení nového procesu systému pro zpracování změn technické a smluvní dokumentace 30.6.2019 V procesu
 

5. Zefektivnění a zrychlení vývojových a výrobních procesů

Č Cíle a úkoly Termín Stav
1 Zavedení nové sady monitorovacích ukazatelů hlavních procesů 31.12.2018 V procesu
 

b) Snižování zátěže životního prostředí

1. Snížení emisí vozového parku

Č Cíle a úkoly Termín Stav
1 Splnění norem EURO5 u všech vozidel 31.12.2018

V procesu

 

2. Snížení rizik kontaminace půdy a vody

Č Cíle a úkoly Termín Stav
1 Další snižování spotřeby olejů pod 0,4% obratu 31.12.2016 Hotovo
2 Ukončení používání klasických zářivkových trubic (přechod na LED) 31.12.2018 V procesu
 

c) Zlepšování pracovních podmínek a kvalifikace zaměstnanců

1. Zvyšování kvalifikace

Č Cíle a úkoly Termín Stav
1 Vzdělávání zaměstnanců v oblasti Lean production a Kaizen 30.6.2019 Hotovo a dále v procesu
2 Vzdělávání zaměstnanců v oblasti obecné počítačové gramotnosti 30.6.2019 Hotovo a dále v procesu
3 Vzdělávání zaměstnanců v oblasti ERP systému Vision 32 30.6.2019 Hotovo a dále v procesu
4 Zavedení výuky odborné technické a obchodní angličtiny 31.12.2018 V procesu
5 Snížení počtu pracovních úrazů bez následné pracovní neschopnosti na max 3 případy ročně 31.12.2016 Hotovo
6 Snížení počtu pracovních úrazů s následnou pracovní neschopnosti na 0 případů ročně 31.12.2018 V procesu

Dolní navigace