ISO 9001:2016

TENEO 3000 s.r.o. má zavedený systém řízení jakosti podle normy ČSN / EN / ISO 9001:2016. Jednotlivé procesy firmy jsou pravidelně vyhodnocovány a následně vylepšovány, což dokladují nejen dozorové a certifikační audity, ale i audity našich zákazníků.

Certifikát ISO 9001 CZ TENEO

ISO 14001:2016

Naše firma si je vědoma důležitosti trvale udržitelného rozvoje. Proto věnuje velkou pozornost tomu, aby žádné procesy nezatěžovaly životní prostřední. V r. 2007 byl zaveden certifikovaný systém environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001:2016.

Certifikát ISO 14001 CZ TENEO

Top Rating®

Naše firma získala toto velmi prestižní ocenění. Hodnocení dle metodiky Dun & Bradstreet zvyšuje prestiž firmy na podnikatelském trhu nejen v České a Slovenské republice. Oceňuje její stabilitu, solventnost a důvěryhodnost a vydává doporučení, že obchod s touto společností je na minimální úrovni rizika. Ocenění mohou získat firmy, které získaly hodnocení rizikového faktoru D&B Ratingu na nejvyšší možné hodnotě „1“ a udržely si jej nepřetržitě po dobu minimálně 24 měsíců. 

Top-Rating-2015

Dolní navigace