Telekomunikační konektory typu ZGT jsou určeny pro spojování a rozpojování elektrických obvodů zejména v metanometrii a důlních nejiskřivých zařízeních podléhajících speciálním normám PN-84/E-08107 a PN-83/E-081110 a technickým podmínkám WT-89/MPM-13-35112. Uplatní se také v těch průmyslových odvětvích, kde hrozí výbuch chemických látek nebo v podobných aplikacích.

Dolní navigace