Zástrčka kabelová úhlová nestíněná s kolíky

Kód: SR40KUN3S9U2

Mnohopólové konektory kruhové typu ŠR a ŠRG jsou určeny pro použití v regulační, automatizační a telekomunikační technice, zařízení stabilního a mobilního charakteru, signalizace a dálkové ovládání i v těžkých průmyslových provozech, pro jejich robustnost a spolehlivost. Kontakty jsou soustruženy z mosazi, mají povrchovou úpravu postříbřením. Jsou umístěny v termosetovém izolátoru, který je uložen v hliníkovém pouzdru v provedení elektricky stíněném nebo nestíněném. Pouzdra lze montovat jako příruby na přepážku nebo na kabel. Kombinace počtu kolíků / dutinek lze zvolit z rozsáhlé řady. Konstrukce konektoru umožňuje spojování a rozpojování obvodů pod napětím, nikoliv však při proudovém zatížení.

Počty a velikosti kontaktů
Počet [ks] Průměr [mm] Průřez vodiče [mm2] Proud max [A]
3 5.5 44 100
Typ kontaktu kolík
Povrch kontaktů postříbřené 10 μm
Typ kontaktu:kolík
Počet kontaktů:3
Povrch kontaktů:postříbřené 10 μm
Max. napětí:600 [V]
Způsob připojení:pájením
Celk.proud:300 [A]
Průměr:5.5 [mm]
Proud max :100 [A]
Počet:3 [ks]
Průřez vodiče:44 [mm2]
Poptat

Parametry

 • Provozní napětí: do 400 V~ (do 3000 Hz)
 • Proudové zatížení kontaktů od 10 do 200 A (zatížení jednotlivých kontaktů je uvedeno v tabulce ke každému typu).
 • Teplotní rozsah prostředí: od -60 °C do 60 °C
 • Relativní vlhkost prostředí: maximálně 95-98 % při teplotě +20 °C
 • Mechanická odolnost: vibrace 30 g. Nárazové třesení 60 g
 • Přechodový odpor kontaktní dvojice (kolík, dutinka) maximálně:

 • pro kontakty průměru  
  1,5 mm2,5 mOhm
  2,5 mm1,0 mOhm
  3,5 mm0,5 mOhm
  5,5 mm0,2 mOhm
  9 mm0,15 mOhm

 • Přechodový odpor všech styků kovových pouzder stíněných zásuvek a vidlic maximálně 2 mOhm.
 • Odpor izolace: při +20 °C a relativní vlhkost 50% minimálně 20 MOhm
 • Elektrická pevnost izolace proti průrazu:
  • v normálních klimatických podmínkách (100 kPa, +20 °C, 30 – 70 % relativní vlhkosti). Napětí 1500 V~ o kmitočtu 50 Hz po dobu jedné minuty. Platí mezi sousedními kontakty i mezi kontakty a pouzdrem.
  • v prostředí okolního vzduchu s relativní vlhkostí 95 – 98 % napětí 900 V~ o kmitočtu 50 Hz po dobu jedné minuty.
  • při atmosférickém tlaku 12 kPa napětí 525 V~ kmitočtu 50 Hz po dobu jedné minuty.
 • Síla potřebná ke spojení a rozpojení zásuvky s vidlicí se určuje ze součtu sil jednotlivých kontaktních dvojic:

 • Průměr kontaktní dvojice
  v mm
  Přípustné rozmezí rozpojovací síly
  jedné kontaktní dvojice v N
  1,5 5 až 10
  2,5 6 až 12
  3,5 8 až 15
  5,5 12 až 25
  9 25 až 50

  Životnost: 500 vzájemných spojení a rozpojení bez zatížení.

  Klimatická odolnost U2(pro všechny makroklimatické oblasti na souši). Pro využití pod přístřeškem nebo v objektech, kde se výkyvy teploty a vlhkosti nepatrně liší od výkyvů na otevřeném prostranství a kde je volný přístup vnějšího ovzduší, neuplatňuje se však přímé působení slunečního záření a atmosférických srážek.

 • Výrobky typové řady ŠRG musí být vzduchotěsné. Zkouší se při teplotě okolního vzduchu + 20 °C a přetlakem 100 kPa po dobu jedné hodiny. Pokles tlaku z uzavřené soustavy o objemu 2,5 l smí být maximálně 1,3 kPa za 1 minutu.
 • Zástrčka kabelová úhlová nestíněná s kolíky
  Zástrčka kabelová úhlová nestíněná s kolíky

  Protikusy na panel

  Kód Název produktu Cena
  SR40B3G9U2 Zásuvka na panel s dutinkami
  Poptat

  Protikusy na kabel

  Kód Název produktu Cena
  SR40BPN3G9U2 Zásuvka kabelová přímá nestíněná s dutinkami
  Poptat
  Dolní navigace