Order by:

Kод The name of product Количество контактов Способ подсоединения Напряжение [В] Общ. ток [A] Цена
SRG32B12S1U2 Розетка панельная со штифтами, воздухонепроницаемая 12 пайкой 600 210
To inquire
SR32B8S1U2 Розетка панельная со штифтами 8 пайкой 600 95
To inquire
SR32B8G1U2 Розетка панельная с гильзами 8 пайкой 600 95
To inquire
SR32B12S1U2 Розетка панельная со штифтами 12 пайкой 600 210
To inquire
SR32B12G1U2 Розетка панельная с гильзами 12 пайкой 600 210
To inquire
SR32B8S4U2 Розетка панельная со штифтами 8 пайкой 600 140
To inquire
SR32B8G4U2 Розетка панельная с гильзами 8 пайкой 600 140
To inquire
SR32B14S5U2 Розетка панельная со штифтами 14 пайкой 600 140
To inquire
SR32B14G5U2 Розетка панельная с гильзами 14 пайкой 600 140
To inquire
SR32B12S4U2 Розетка панельная со штифтами 12 пайкой 600 300
To inquire
SR32B12G4U2 Розетка панельная с гильзами 12 пайкой 600 300
To inquire
SR32B12S3U2 Розетка панельная со штифтами 12 пайкой 600 120
To inquire
SR32B12G3U2 Розетка панельная с гильзами 12 пайкой 600 120
To inquire
SR32B10S1U2 Розетка панельная со штифтами 10 пайкой 600 160
To inquire
SR32B10G1U2 Розетка панельная с гильзами 10 пайкой 600 160
To inquire
SR32B8S3U2 Розетка панельная со штифтами 8 пайкой 600 200
To inquire
SR32B8G3U2 Розетка панельная с гильзами 8 пайкой 600 200
To inquire
SR32B8S2U2 Розетка панельная со штифтами 8 пайкой 600 80
To inquire
SR32B8G2U2 Розетка панельная с гильзами 8 пайкой 600 80
To inquire
SR32B4S14U2 Розетка панельная со штифтами 4 пайкой 600 175
To inquire
SR32B4G14U2 Розетка панельная с гильзами 4 пайкой 600 175
To inquire
SR32B1S5U2 Розетка панельная со штифтами 1 пайкой 600 200
To inquire
SR32B1G5U2 Розетка панельная с гильзами 1 пайкой 600 200
To inquire